Sosyal Medya Yönetimi Nedir?

Sosyal medya yönetimi başta Facebook, Twitter, Instagram ve Pinterest olmak üzere tüm sosyal medya mecralarının belirli analizler sonucunda ulaşılan bir strateji doğrultusunda doğru, etkili ve eş güdümlü şekilde yönetilmesi işidir.

Sosyal medya günümüzde çok güçlü ve etkili bir alandır. Öyle ki, insanların tüketim tercihleri sosyal medyadan çok güçlü şekilde etkilenmekte ve sosyal medya, kitleleri hızlı şekilde yönlendirebilmektedir. Bu nedenle markaların ve kurumların sosyal medya hesaplarına gereken önemi vermeleri marka yönetimi, imaj yönetimi ve marka bilincinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Sosyal medyanın günümüzde ne kadar önemli hale geldiğini 2019 yılı sosyal medya kullanım istatistiklerini inceleyerek anlamak mümkündür. Bu verilerde 82 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 72’sinin internet kullanıcısı olduğu ve yüzde 63’ünün aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu görülmektedir. Bu sayılar 59,36 milyon internet kullanıcısına ve 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısına karşılık gelmektedir. Bu demek oluyor ki, milyonlarca kişi arasından aranan hedef kitleye ulaşmak için, sosyal medya kullanımında profesyonel hizmet almak şarttır.

2019’da Türkiye’deki internet ve sosyal medya kullanıcılarının sayısı.

Sosyal medya yönetimi sadece sayfaya beğeni almak ve takipçi kazanmak anlamına gelmemektedir. Sosyal medya hesapları kurumun doğru şekilde yansıtılmasını, müşterilerin kurum hakkında doğru bilgiye sahip olmalarını ve gerektiğinde destek alabilmelerini, ayrıca marka bilincinin oluşturulmasını sağlar.

Sosyal medya hesapları, web sitesi için ihtiyaç duyulan trafiğin elde edilmesini de sağlamaktadır. Zira arama motorları aracılığıyla elde edilen trafik, hedef kitleye ulaşma konusunda bir başarı kıstası değildir. Çünkü bu trafiğin sosyal medya hesaplarının profesyonel şekilde yönetilmesiyle desteklenmesi şarttır. Hatta sosyal medya hesaplarından alınan destek, web sitesine trafik sağlayan çok önemli bir unsurdur.

Sosyal Medya Yönetimi Nasıl Yapılır?

Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi tek bir kıstasa değil, birçok kıstasın belirli bir strateji çerçevesinde koordineli olarak uygulanmasına bağlıdır. Bu kıstaslar şu şekilde sıralanabilir:

  • Hedef kitlenin ve pazarın net bir şekilde belirlenmesi.
  • Rakip analizi ile rakiplerin tanınması.
  • Doğru, etkili ve hedef kitleye uygun içeriklerin üretilmesi.
  • Sponsorlu içeriklerle potansiyel müşteriye ulaşılması.
  • Marka bilincinin oluşturulması.
  • Hedef kitle ile etkileşim içinde olunması.
  • Viral olabilecek içerik fikirlerinin geliştirilmesi ve uygun olanların uygulanması.
  • Topluluk yönetimi.
  • Sosyal medya paylaşımlarının analiz edilmesi ve stratejinin iyileştirilmesi.

Sosyal medya hesaplarının sosyal medya ajansı tarafından yönetilmesi ile bu yönetimin profesyonel olmayan kişilere bırakılması arasında çok büyük farklar vardır. Bu farklar, sayfanın doğru hedef kitleye ulaşabilmesi ve ulaşamaması noktasında ortaya çıkar. Milyonlarca kişi arasından istenilen kitleye ulaşmak, sosyal medyanın kurum ya da marka tarafından bir pazarlama stratejisi olarak benimsenmesini gerektirir.

Sosyal Medya Yönetimi Paketleri

Sosyal medya yönetimi paketleri, hesapların yönetimi kapsamında sunulan hizmetlerin değişen ihtiyaçlara uygun olarak gruplandırılması sonucunda ortaya çıkan paketlerdir. Bu paketlerin içeriği, sunulan hizmetler bakımından değişkenlik gösterir.

Sosyal medya hesap yönetimi için oluşturulan paketler içinde hedef kitle analizi, özel metin ve görsel yani içerik üretimi, mesaj yönetimi, aylık raporlama, Facebook, Twitter ve Instagram paylaşımları yer alabilir. Bu paketler arasından en uygun olanın seçilmesi için kurumun ya da markanın ihtiyaçları ve beklentileri analiz edilmelidir.

Write a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir