Sosyal Medya Ajansı Nedir, Ne Yapar?

Sosyal medya ajansı kurumların ya da markaların sosyal medya hesaplarını belirli kriterler ve stratejiler doğrultusunda, bir hedefe yönelik olarak ve gündemi takip ederek profesyonel şekilde yöneten ajanstır.

Sosyal medya ajansları işletmelerin sosyal medyada prestijlerine ve imajlarına uygun olarak yansıtılmasını sağlayan ajanslardır. Bu ajanslar sosyal medyada bir paylaşım yaparak beğeni ve takipçi almak algısıyla değil, doğru hedef kitleyi bularak markaların bilinirliğini artırmak ve kurumların ürün satışlarını artırmak algısıyla hareket ederler. Bu nedenle amacı ister markalaşmak ister pazarlama yapmak olsun, her kurum ve her marka mutlaka sosyal medya ajanslarıyla çalışmalıdır.

Sosyal Medya Ajansı Ne Yapar?

Sosyal medya ajansı öncelikle kurumun ya da markanın sosyal medya mecralarında yer alma amacını sorgular. Sonra sosyal medyadaki mevcut konumunu analiz ederek ulaşılmak istenen hedefi belirler ve bu hedef doğrultusunda izlenecek stratejiyi saptar. Bu noktada kurumun ya da markanın hedeflediği kitle önem kazanır. Zira bu mecralarda hangi kitleye hitap edileceği ve sosyal medya hesaplarının hangi amaçla kullanılacağı, hazırlanacak içeriklerin niteliğini belirlemektedir.

Kurumun ya da markanın rakiplerinin tanınması ve bu rakiplerin analiz edilmesi de sosyal medya ajanslarının işlerinin bir parçasıdır. Çünkü belirlenecek stratejinin bir yönü de rakiplerin önüne geçmektir. Bu nedenle sosyal medya ajansları sadece gündemi takip etmekle kalmazlar, aynı zamanda rakiplerin faaliyetlerini de gözlemlerler.

Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal medya yönetim işi sosyal medya ajansları tarafından profesyonel şekilde icra edilir.

Sosyal medya ajansı bu kapsamda şu faaliyetleri gerçekleştirir:

  • Sosyal medya hesaplarını analiz ederek kurum ya da marka için izlenmesi gereken özel stratejiyi belirler.
  • Kurum ya da markanın ulaşmak istediği hedef doğrultusunda erişilmesi gereken doğru kitleyi belirler.
  • Marka bilincinin oluşturulmasına ihtiyaç duyan markalar için markanın imajına ve prestijine uygun bir tarz yaratırken, ürün pazarlamaya ihtiyaç duyan kurumlar için doğru pazarlama stratejileriyle satışı artırmaya yönelik içerikler oluşturur ve kampanyaları yönetir.
  • Müşterilerle kurulan iletişimi yönetir ve bunu yaparken kurum ya da marka için özel bir konuşma dili belirler.
  • Doğru hedef kitleye ulaşmak, ürün satışlarını artırmak ya da marka bilinirliğini artırmak için ihtiyaç duyulan doğru reklam politikasını belirler ve bunları yönetir.
  • Sosyal medya mecralarında kurumun ya da markanın ihtiyaç duyduğu itibarı kontrol eder ve kriz durumlarını yönetir.

Sosyal Medya Danışmanlığı Nedir?

Sosyal medya danışmanlığı işletmelerin sosyal medyadaki yerlerini belirlemeleri ve korumaları için ihtiyaç duydukları stratejiyi ve hesapların yönetimi konusunda gereksinim duydukları desteği aldıkları danışmanlıktır. Bu danışmanlık, sosyal medya ajanslarının sunduğu esas hizmettir.

Sosyal medya danışmanlığı hemen hemen her işletmenin alması gereken bir hizmettir. 2019 istatistiklerine göre sadece Türkiye nüfusunun yüzde 63’ünün aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu görüldüğünde, sosyal medyada yer almanın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu etkin alan, 52 milyon kullanıcı ile konuşma fırsatını beraberinde getirmektedir. 

Sosyal medya danışmanı işte bu milyonlarca kullanıcı içinde sizin hedeflediğiniz kitleyi bulmanızı ve bu kitleye ulaşmanızı sağlar. Bu danışman size sosyal medyada öne çıkmak için izlemeniz gereken stratejiyi sunar. Sosyal medya ajansı, bu danışmanlık hizmetlerini işletmelere profesyonel olarak verir. DigiWings olarak markanız ve işletmenizin dijital kanatlarınız olalım, sosyal medya hesaplarınızı biz yönetelim. Popülerliğinizi de artsın, geliriniz de!

Write a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir